× Poslat stránku
Vaše jméno
Váš email
E-mail příjemce
Your message

 
 

A care a.s. divize VETERINA

Divize Veterina věnuje péči distribuci značkových produktů pro veterinu a chovatele.


Jana Janouškovcová
+420 724 290 034 | jana.janouskovcova@acare.cz

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů


V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a
zároveň v souladu s dalšími aplikovatelnými právními předpisy tímto výslovně, bezúplatně,
informovaně, svobodně a dobrovolně uděluji tento Souhlas se zpracováním, shromážděním a
uchováním svých osobních údajů správcem A care a.s., IČO: 250 85 484, se sídlem Nikoly
Vapcarova 3274/2, Modřany, 143 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 16375, https://www.acare.cz/cs/veterina/vetericyn/, e-mail.:
health@acare.cz (dále jen „Správce“), a to v rozsahu IP adresa mého zařízení, informace o operačním
systému mého zařízení, obecné informace o zařízení samotném a cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Vaše zařízení v okamžiku,
kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich
provedli, a preferencí např. přihlašovací údaje, volbu jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací
preferencí, takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.
Bližší informace naleznete níže v tomto dokumentu.


Beru na vědomí a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly Správcem využity za účelem reklamním
a marketingovým, včetně statistických a evidenčních účelů.


Prohlašuji, že si jsem plně vědom/a svých práv podle GDPR, zejména jsem si vědom, že:

a)mohu požádat Správce o přístup k mým osobním údajům;
b) Správce je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí osoby;
c) požádám-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, Správce mi tuto informaci bez
zbytečného odkladu předá;
d) v situaci, kdy by byly osobní údaje zapotřebí pro účely uplatnění či ochrany mých práv či práv
Správce ve sporech, v soudním či správním řízení, budou mé osobní údaje uchovávány po
dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv v takovém sporu;
e) pokud zjistím nebo se domnívám, že Správce zpracovává mé osobní údaje v rozporu s
ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžu Správce
požádat o vysvětlení a požadovat odstranění závadného stavu (např. blokováním, opravou,
doplněním, likvidací osobních údajů);
f) mohu požádat Správce, aby mé osobní údaje opravil nebo vymazal;
g) mám právo požadovat informace o příjemcích mých osobních údajů;
h) mohu požádat Správce, aby omezil zpracování mých osobních údajů;
i) mám právo na přenositelnost mých osobních údajů;
j) mám právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro
ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00 Praha 7 –
Holešovice, www.uoou.cz.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že výše uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovávány po
celou dobu mého uděleného souhlasu (viz níže přiložené informace o době uchovávání cookies
souborů), pokud svůj souhlas neodvolám.

Beru na vědomí, že poskytnutí mých osobních údajů je nutné pro výše uvedené účely, a že právním
základem pro zpracování mých osobních údajů je článek 6 odst. 1. písm. a) GDPR.


Příjemcem mých osobních údajů je Správce, případně třetí osoby, zejména mediální a marketingové
agentury a poskytovatel hostingu, které ke zpracování Správce pověří.


Beru na vědomí, že mé osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci
ve smyslu článku 13 odst. 1. písm. f) GDPR. Předávání osobních údajů do USA je realizováno
v souladu s prováděcím rozhodnutí Komise (EU) č. 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle
směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem
EU–USA na ochranu soukromí, přičemž rozhodnutí je dostupné např. zde:
https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=26519.


Beru na vědomí, že v žádném případě nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování,
uvedenému v článku 22 GDPR.

Jsem si vědom, že nejsem povinen své osobní údaje Správci poskytnout, avšak je poskytuji svobodně
a dobrovolně. Bez poskytnutí těchto údajů by Správce nemohl využít mé údaje k marketingovým a
reklamním účelům a použít mé údaje ke statistickým a evidenčním účelům.


V případě, že své osobní údaje nechci sdělit, Správci souhlas neposkytnu a okno internetového
prohlížeče případně aplikaci, která mne o udělení souhlasu požádala, zavřu. Pro více informací mohu
kontaktovat Správce.


V případě, že budu mít jakýkoliv dotaz nebo požadavek, můžu se kdykoliv obrátit na Správce,
konkrétně na zodpovědnou osobu, kterou je - Bc. Marie Brejchová, MBA, na tomto čísle a této
adrese: tel. + 420 725 300 200, e-mail: marie.brejchova@acare.cz.

Více informací o konkrétních cookies ZDE

 
 

Filozofie společnosti

Filozofií společnosti A care a.s. je, být jedničkou ve všech oborech své činnosti, poskytováním nejkvalitnějších služeb prodeje, distribuce a servisu sledováním výzkumu, nejmodernějších medicínských postupů a objevů.

Jsme společností, která je nositelem mnoha inovací, a která jako první přináší na trh mnohé z toho, o čem se teprve zítra povedou odborné diskuse. Chceme být těmi, kteří ruší stereotyp a pomáhají uplatňovat veškerý potenciál zdravotníků.

Vedení společnosti garantuje plnění požadavků legislativy, účinnosti a neustálé zlepšování systému managementu kvality.

 

Homepage| Divize Health| Divize Veterina| O společnosti| Aktuality| Kontakty
Facebook Vetericyn na Facebooku

Tisk Poslat stránku Přidat do oblíbených

 
© 1996-2020 A care a.s. All rights reserved.
Tvorba www Neofema s.r.o.
 
Četl jsem a souhlasím.
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování svých služeb (návštěvnost webu a statistiky). Přečtěte si prosím podmínky souhlasu s používáním těchto souborů na tomto webu a můžete se dobrovolně rozhodnout.