Farmakologie

Farmakologie přípravku Vetericyn

Přípravek Vetericyn je založen na technologii Microcyn.

Microcyn®, přípravek na čištění kůže a ran s konzervačním látkou, prokázal rychlou účinnost proti širokému spektru grampozitivních, gramnegativních bakterií a kvasinek s výslednými časy eliminace v roztoku v pravém sloupci.

Bakteriální a fungicidní aktivita (suspenzní testy)

Byla prokázána antibakteriální aktivita proti široké škále mikroorganizmů v několika studiích in vitro.

Microcyn byl testován proti různým organismům, včetně pěti nejběžnějších bakterií, které se nacházejí v nemocnicích (Mangram, 1999): Staphylococcus aureus, Coagulase-negative Staphylococcus spp. (např. Staphylococcus epidermidis), Enterococcus spp. (např. Enterococcus hirae), Escherichia coli a Pseudomonas aeruginosa. U Microcynu byla prokázána 106 redukce po 15 sekundách od aplikace u všech pěti organismů.

Bylo provedeno in vitro hodnocení času eliminace s použitím Microcynu versus provokačních suspenzí 50 různých kmenů mikroorganismů (směs 25 kmenů kultur amerického typu [ATCC] a 25 klinických izolovaných stejných druhů), jak je popsáno ve Závěrečné zkušební monografii. Po vystavení po dobu 30 sekund došlo ke snížení počtu bakterií o >5 log řádů v následujících vzorcích: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Acinetobacter baumanni, kmen Acinetobacter, Bacteroides fragilis, Enterobacter aerogenes, Enterococcus faecalis, Enterococcus rezistentní na Vancomycin (VRE), Haemophilus influenzae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Micrococcus luteus, Proteus mirabilis, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus pyogenes, a Candida albicans (BioScience Labs, Bozeman, Mont.). (Gutiérrez 2006).

Bakteriální a fungicidní aktivita (zkoušky nositele)

V různých testech byly zkoumány baktericidní a fungicidní vlastnosti Microcynu v souladu s pokyny EPA DIS/TSS. Za těchto podmínek technologie Microcynu zcela potlačila růst následujících mikroorganismů: Mycobacterium bovis (OT #105401) za 5 minut; P. aeruginosa (ATCC #15442), S. aureus (ATCC #6538), Salmonella choleraesuis (ATCC #10708), S. aureus rezistentní na methicilin (MRSA, ATCC #33592); Trichophyton mentagrophytes (ATCC #9533) za 10 minut; Enterococcus faecalis rezistentní na Vancomycin (VRE, ATCC#51299) za 15 minut (ATS Labs, Eagan, MN).

Virucidní

Microcyn byl testován za účelem určení virucidních vlastností proti viru selhání lidské imunity typu 1 (HIV-1), kmenu HTLV-IIIB, v souladu s americkými pokyny EPA DIS/TSS-07. Virus byl aplikován jako suchý film na sterilní skleněné Petriho misky a poté byl aplikován do MCN po dobu 10 minut. Následně byl virus oddělen od zkušební látky gelovou filtrací a titrován postupným ředěním k vyhodnocení infekčnosti. Závěr: podle skupin ředění (7 skupin: 101 až 107), bylo pozorováno 8 vzorků a v žádném vzorku nebyla určena infekční aktivita. Redukce ve virovém titru byla ≥ 3,75 log řádů pro všechny vzorky. V podmínkách tohoto zkoumání Microcyn prokázal úplnou deaktivaci HIV-1 po 10minutovém působení v souladu s virucidními požadavky definovanými EPA. [ATS labs, U.S.]

Jiné studie virové inaktivace prokázaly, že Microcyn snižuje ≥ 3 log množství viru Influenza A (A/HK68), bakterie Rhinovirus typu 37 (ATCC VR1147 ) a lidského coronaviru (ATCC 740) po 30 sekundách vystavení (APPTEC – ATS labs, U.S.).

Sporicidní

Microcyn byl testován k určení sporicidních vlastností u spór bakterie Bacillus subtilis (ATCC #6633). Test byl proveden v souladu s 'návrhem' normy BS EN 14347:2002. Byl připraven roztok spór s koncentrací 108 – 109 spór/ml ze zakoupeného sporové suspenze. Testovací vzorky obsahovaly 1 ml roztoku spór, 1 ml vody a 8 ml Microcynu. Sporový roztok byl vystaven Microcynu po dobu 15 minut, po vystavení byly vzorky označeny a inkubovány po dobu čtyř dnů při teplotě 36 ± 1 °C.

Závěr: Při podmínkách této zkoušky byl Microcyn sporicidní proti spórám bakterie Bacillus subtilis. Redukce spór byla průměrně 6,5 log, a proto byly splněny požadavky aplikované testovací metody. [Micromed Laboratories Inc., U.S.]

Microcyn nelikviduje spóry deaktivací některé složky klíčení spór, ale likviduje vnitřní membránu spóry tak, že spóry vystavené Microcynu se rychle po klíčení rozkládají. Také se jeví, že Microcyn deaktivuje minimálně jeden enzym - CwlJ - který je umístěný na vnějších vrstvách spóry. Likvidace spór pomocí Microcynu nebyla doprovázena uvolněním velkého množství kyseliny dipikolinové (DPA). (Rose et al, 2006; Paul M et al, 2006)

Výslednými časy eliminace

Název organismuČas potřebný k likvidaciProcento redukce
MRSA - Staphylococcus aureus 30 sekund 99,9999%
VRE - Enterococcus faecalis 30 sekund 99,9999%
Staphylococcus aureus 30 sekund 99,9999%
Escherichia coli 30 sekund 99,9997%
Acinetobacter baumannii 30 sekund 99,9999%
Bacteroides fragilis 30 sekund 99,9999%
Candida albicans 30 sekund 99,9999%
Enterobacter aerogenes 30 sekund 99,9999%
Enterococcus faecium 30 sekund 99,9999%
MRSA - Staphylococcus aureus 30 sekund 99,9999%
Klebsiella oxytoca 30 sekund 99,9999%
Klebsiella pneumoniae 30 sekund 99,9999%
Micrococcus luteus 30 sekund 99,9999%
Proteus mirabilis 30 sekund 99,9999%
Pseudomonas aeruginosa 30 sekund 99,9998%
Serratia marcescens 30 sekund 99,9999%
Staphylococcus epidermidis 30 sekund 99,9999%
Staphylococcus haemolyticus 30 sekund 99,9999%
Staphylococcus homins 30 sekund 99,9996%
Staphylococcus saprophyticus 30 sekund 99,9999%
Streptococcus pyogenes 30 sekund 99,9999%

Filozofie společnosti A care a.s.

Filosofií společnosti A care a.s. je, být jedničkou ve všech oborech své činnosti, poskytováním nejkvalitnějších služeb, servisu, sledováním výzkumu, nejmodernějších medicínských postupů a objevů. Jsme společností, která je nositelem mnoha inovací, a která jako první přináší na trh mnohé z toho, o čem se teprve zítra povedou odborné diskuse. Chceme být těmi, kteří ruší stereotyp a pomáhají uplatňovat veškerý potenciál zdravotníků.

Chceme být společností, která neprodává jen výrobky, ale pomáhá zdravotníkům uplatňovat moderní technologie v jejich každodenní praxi tím, že nacházíme a nabízíme ucelená systémová řešení. Vedení společnosti garantuje plnění požadavků legislativy, účinnosti a neustálé zlepšování systému managementu kvality.

Četl jsem a souhlasím.
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování svých služeb (návštěvnost webu a statistiky). Přečtěte si prosím podmínky souhlasu s používáním těchto souborů na tomto webu a můžete se dobrovolně rozhodnout. Podmínky souhlasu ZDE.