Toxikologie

Toxikologie přípravku Vetericyn

Přípravek Vetericyn je založen na technologii Microcyn.

Přípravek Microcyn používaný v toxikologických studiích je stejným přípravkem používaným v klinických studiích na lidských subjektech.

Dávka Microcynu se může lišit pouze změnou v objemu aplikovaného na jednotku plochy kůže. Dávky Microcynu lokálně aplikované na nepoškozenou kůži v toxikologických studiích se pohybovaly mezi 0,05 a 0,07 ml/cm2 ve studii akutní kožní toxicity až po 8,0 ml/cm2 ve studii podráždění kůže. U kožních ran plné tloušťky u krys byl Microcyn aplikován v dávce 0,09 ml/cm2. Použití gázových čtverečků napuštěných Microcynem v klinických studiích na lidských subjektech má za následek míru aplikace 0,31 ml/cm2.

Byly provedeny toxikologické studie Microcynu aplikovaného lokálně na neporušenou kůži s použitím jedné aplikace s vystavením po dobu 4 až 24 hodin. Byly hodnoceny vícečetné aplikace Microcynu jednou nebo dvakrát denně po dobu 7 dnů u kožních poranění v plné tloušťce u krys. Lokální jednorázová aplikace po dobu jedné minuty se předpokládá u předoperační přípravy kůže a bude se používat v klinických studiích na lidských subjektech.

Byly provedeny dvě studie ke zhodnocení účinku Microcynu na neporušenou kůži; akutní podráždění kůže u králíků a akutní kožní toxicita u králíků. Nebyly zaznamenány žádné klinické znaky, podráždění kůže nebo abnormality při všeobecné pitvě u různých zvířat, kterým byl aplikován Microcyn na nepoškozenou kůži.

Byla hodnocena charakteristika lokálních a systémových toxicit v důsledku lokálně aplikovaného Microcynu na kožní poranění v plné tloušťce u krys. Nebyla zaznamenána žádná klinická pozorování, významné rozdíly v chemii séra nebo v hematologických parametrech nebo abnormality při všeobecné pitvě u jakýchkoliv zvířat. Skóre podráždění kůže a histopatologie ran a okolních tkání neodhalila žádné rozdíly mezi ránami léčenými Microcynem a ránami ošetřovanými fyziologickým roztokem.

Byla také hodnocena systémová toxicita Microcynu u intraperitoneální injekce u myší. Nebyla pozorována žádná úmrtnost nebo projev systémové toxicity u jakýchkoliv zvířat, kterým byla podávána jedna intraperitoneální dávka Microcynu.

Microcyn byl podáván krysám perorální cestou, aby došlo k absorpci a daly se charakterizovat jakékoliv dané toxicity produktu. Nebyla zaznamenána žádná úmrtnost ani žádné abnormality při všeobecné pitvě u jakýchkoliv zvířat, kterým byl podáván Microcyn v jedné perorální dávce.

Potenciál očního podráždění v důsledku lokálně aplikovaného Microcynu byl hodnocen u králíků. U žádných zvířat nebylo zaznamenáno žádné podráždění očí ani jiné klinické známky u jakýchkoliv zvířat, kterým se aplikuje Microcyn lokálně do očí.

Microcyn byl podáván krysám inhalačně za účelem určení potenciálu akutní inhalační toxicity. U všech zvířat se projevila velmi mírně nebo mírně snížená toxicita a velmi mírná piloerekce po aplikaci přípravku, ale všechna zvířata byla následující den bez symptomů. Nebyla zaznamenána žádná úmrtnost ani abnormality při všeobecné pitvě u žádných zvířat, které byly vystaveny Microcynu formou inhalace.

Potenciál kožní senzibilace v důsledku aplikace Microcynu byl zkoumán u morčat s použitím upravené metody krycí náplasti (Bühlerova zkouška). Nebylo pozorováno žádné podráždění u naivních kontrolních zvířat po jednorázové provokační léčbě nebo u zkušebních zvířat (léčených indukčně) po provokační léčbě. Proto Microcyn nevyvolal senzibilizující reakci.

Genotoxicita

Hlavní obavou při použití superoxidovaných roztoků je potenciální navození genotoxicity. V této souvislosti mikronukleus test provedený podle norem ISO prokázal, že Microcyn není genotoxický. Při aplikaci lokálně na neporušený dermis nebo na otevřené kožní rány v plné tloušťce, ve spojivkovém vaku, perorálně, inhalací nebo intraperitoneální injekcí se u Microcynu neprokázaly žádné nežádoucí účinky související s léčivem.

Filozofie společnosti A care a.s.

Filosofií společnosti A care a.s. je, být jedničkou ve všech oborech své činnosti, poskytováním nejkvalitnějších služeb, servisu, sledováním výzkumu, nejmodernějších medicínských postupů a objevů. Jsme společností, která je nositelem mnoha inovací, a která jako první přináší na trh mnohé z toho, o čem se teprve zítra povedou odborné diskuse. Chceme být těmi, kteří ruší stereotyp a pomáhají uplatňovat veškerý potenciál zdravotníků.

Chceme být společností, která neprodává jen výrobky, ale pomáhá zdravotníkům uplatňovat moderní technologie v jejich každodenní praxi tím, že nacházíme a nabízíme ucelená systémová řešení. Vedení společnosti garantuje plnění požadavků legislativy, účinnosti a neustálé zlepšování systému managementu kvality.

Četl jsem a souhlasím.
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování svých služeb (návštěvnost webu a statistiky). Přečtěte si prosím podmínky souhlasu s používáním těchto souborů na tomto webu a můžete se dobrovolně rozhodnout. Podmínky souhlasu ZDE.